Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Chisple.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)material beschikbaar hebben gesteld aan Chisple.com.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Chisple.com. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen.

De naam Chisple.com evenals de slogan 'meet you there', mogen niet worden gebruikt zonder expliciete toestemming van Chisple.com

Overige juridische informatie.

Chisple.com betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Chisple.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie een aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.